Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku

XXV Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku

Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak zaprasza na XXV Jubileuszowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku – Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.  w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie.

Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku to coroczny przegląd teatrów osób niepełnosprawnych, organizowany w Lublinie od 1989 r. Na przestrzeni lat festiwal rozwijał się współpracując z ośrodkami Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku m.in. na Śląsku, Ukrainie i Białorusi. W tegorocznej edycji SANS na scenie zaprezentuje się kilkanaście zespołów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji. Przeglądowi towarzyszyć będzie jak co roku Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Teatr w obiektywie” – dla fotografujących SANS oraz bal dla artystów – integrujący aktorów, instruktorów i wolontariuszy. W sobotę odbędzie się Parada Artystów ulicami Lublina – na trasie Plac Litewski – Ratusz – Plac Zamkowy. Temat przewodni tegorocznych Spotkań to „W starym kinie”, co oznacza, że cały festiwal utrzymany jest w nawiązującej do tematu stylistyce. W przerwach pomiędzy spektaklami grupa animacyjna i towarzyszące grupy artystów bawią publiczność piosenkami, tańcami i zabawami. Temat przewodni jest motywem, do którego nawiązują dekoracje, stroje i klimat prowadzonej przez grupę animacyjną narracji, która sprawia że trzydniowe wydarzenie połączone jest wspólną fabułą (nie dotyczy to samych spektakli). SANS to również organizowane dla instruktorów teatrów warsztaty – omówienia prowadzone przez Radę Konsultantów – specjalistów z zakresu terapii, teatru, reżyserii, muzyki, plastyki.

Przeglądowi w Chatce Żaka towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna z okazji 25-lecia Nieprzetartego Szlaku, prezentująca zespoły teatralne i SANS ostatnich lat na zdjęciach.

25-lecie Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku to okazja do wspólnego podsumowania działalności. 19 kwietnia 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się Gala Jubileuszowa Wolontariuszy. Będzie to okazja do wręczenia dyplomów i podziękowań oraz do wspomnień w gronie wolontariuszy, którzy byli związani z Nieprzetartym Szlakiem na przestrzeni lat.

——————-

XXV Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku (SANS) – Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych 17-19 kwietnia 2015 r.

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16, Lublin)

www.nieprzetartyszlaklublin.pl

www.facebook.com/nieprzetarty.szlak

www.teatrwobiektywie.blog.pl

——————-

Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku mają na celu integrację miłośników teatru – teatru, w którym główną rolę odgrywają artyści niepełnosprawni. SANS jest zwieńczeniem całorocznego cyklu Nieprzetartego Szlaku, w skład którego wchodzi szereg imprez pod wspólnym tematem przewodnim, którym w tym roku było hasło „W starym kinie”. SANS jest podsumowaniem tych działań i prezentacją całorocznej pracy grup teatralnych, wokalistów i instruktorów. Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku są swoistym świętem artystów niepełnosprawnych, spotkaniem we wspólnym gronie, okazją do dzielenia pasji jaką jest sztuka i teatr, wymianą doświadczeń instruktorów (warsztaty i omówienia spektakli). Działania Nieprzetartego Szlaku niosą ze sobą wartość edukacyjną, terapeutyczną, artystyczną i mają na celu integrację różnych środowisk społecznych i upowszechnianie twórczości osób niepełnosprawnych, niwelowanie barier i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.