Cele Fundacji

Głównymi celami Fundacji EFRON są:

Rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

  1. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach.
  2. Działania na rzecz dzieci sierocych oraz dzieci z rodzin patologicznych.

Działania realizujące cele Fundacji mają zmierzać do przejmowania standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz ich wdrażanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.