Kilka słów o nas

Nasza fundacja jest organizacją non-profit zajmującą się głównie szeroką problematyką środowiska osób niepełnosprawnych. Oprócz tego chcemy pomagać także osobom poszkodowanym w wypadkach oraz dzieciom sierocym i z rodzin patologicznych.
Nie jest to łatwe wyzwanie, jednak będziemy dążyć do tego, aby powyższe cele realizować.

Zwracamy się do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe i rzeczowe. Jeżeli chcesz nam pomóc w wypełnianiu działań statutowych to skontaktuj się z osobą z Zarządu Fundacji EFRON (zakładka O Fundacji > Skład Zarządu)


Dane fundacji

NIP: 946-244-83-08, REGON: 060010718, KRS: 0000227265