Upały i pierwsze tragedie

Wraz z nadejściem wakacji młodzi ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać nad akweny wodne (baseny, jeziora, rzeki etc.), aby miło spędzić wolny czas. Wysokie temperatury, z którymi mamy teraz do czynienia jeszcze bardziej spotęgowały chęć przebywania nad wodą. Niestety nie wszyscy stosują się do powszechnie znanych reguł i w związku z tym mamy pierwsze tragedie – utonięcia i wypadki. Jeszcze przed wakacjami mówiliśmy młodym ludziom jak postępować będąc nad wodą. Dzięki temu poprawiliśmy świadomość uczniów lubelskich szkół, którzy często balansują między życiem, śmiercią lub kalectwem.

Pamiętajmy!

1. Kąpiemy się i pływamy tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na kąpieliskach strzeżonych. Czyli takich, gdzie czuwa nad naszym bezpieczeństwem ratownik.

2. Nie skaczemy na główkę do wody (grozi złamaniem kręgosłupa i urazem rdzenia)! Wyjątkiem są skoki pod kontrolą ratownika lub instruktora pływania.

3. Nie wchodzimy do wody gwałtownie, zwłaszcza po posiłku lub gdy nasze ciało jest nagrzane słońcem (szok termiczny, skurcz…).

4. Nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu lub narkotyków!

5. Rodzice opiekujący się dziećmi: nie pijcie alkoholu nad wodą!

6. Nie wrzucamy do wody żadnych przedmiotów! Za kilka minut, ktoś może w tym miejscu się kąpać i zrobić sobie krzywdę.

7. Śmieci wyrzucamy do kosza, a nie byle gdzie. Traktujmy kąpielisko jak nasze własne mieszkanie.

To tylko główniejsze rady, do których warto się zastosować. Życzymy zdrowych wakacji!