„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Nasza Fundacja włączyła się do akcji organizowanej przez Radio Lublin i Ewę Dados, mającej na celu zbiórkę darów dla osób potrzebujących.

Świadczyliśmy pomoc w odbiorze i przewożeniu do punktów zbiórek darów przekazywanych przez mieszkańców Lublina.
Bliższe informacje o prowadzonej akcji można uzyskać na stronie: www.pdpz.pl.