Przedszkole „Kraina Pomocnych Dłoni” w Lublinie prowadzi rekrutację! Otwarcie we wrześniu 2014.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną integralnego rozwoju i wychowania dziecka niepełnosprawnego, do odwiedzenia nowo otwieranego przedszkola

„Kraina Pomocnych Dłoni” przy ul. Wrońskiej w Lublinie

REKRUTACJA TRWA!


Oferta przedszkola:

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH
i edukacyjnych odpowiednich do potrzeb i możliwości dziecka;

ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO INTERDYSCYPLINARNYCH ODDZIAŁYWAŃ
pedagogiczno-terapeutycznych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności;

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA,
pobudzanie jego kreatywności;

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
i samodzielnego funkcjonowania w środowisku;

WSPIERANIE RODZINY DZIECKA W KIERUNKU JEGO PRZYGOTOWANIA DO NAUKI W SZKOLE
i samodzielnego funkcjonowania w środowisku;

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH
i ułatwiających nawiązywanie relacji rówieśniczych;

WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI;
jakiś tekst

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH
zgodnie z wolą rodziców / opiekunów;

WŁĄCZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
w codzienne działania Przedszkola.

 

źródło:
Przedszkole „Kraina pomocnych dłoni”