Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe „MASTERS” (woj. lubelskie)

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe w województwie lubelskim dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

DLA KOGO?

Do projektów mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:

a. wiek między 18 – 64 rokiem życia

b. co najwyżej średnie wykształcenie

c. zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

d. pracują / uczą się / posiadają status osoby bezrobotnej lub są nieaktywne zawodowo.

e. z własnej inicjatywy deklarują chęć udziału w projekcie

PROJEKT „AKADEMIA KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH”

Szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych

Kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL START obejmuje moduły:
1. Użytkowanie komputerów
2. Przetwarzanie tekstów
3. Arkusze kalkulacyjne
4.Grafika menedżerska i prezentacyjna lub przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Liczba godz.: 80
Kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL CORE obejmuje moduły:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Liczba godz. 120

 

ECDL START:

grupa I: wrzesień- grudzień 2014r.

grupa II: październik-grudzień 2014r.

grupa III: styczeń-kwiecień 2015r.

grupa IV: luty- maj 2015r.

grupa V: marzec-czerwiec 2015r.

 

ECDL CORE:

grupa I: wrzesień-grudzień 2014r.

grupa II: styczeń-kwiecień 2015r.

grupa III: luty-maj 2015r.

grupa IV: luty-maj 2015r.

PROJEKT „PLATFORMA JĘZYKÓW OBCYCH”

Szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz języka niemieckiego
Kończące się uzyskaniem certyfikatu TELC (na różnych poziomach zaawansowania)
Liczba godz. 120

Terminy zajęć:

JĘZYK NIEMIECKI:

grupa I: wrzesień-grudzień 2014r.

grupa II: luty-maj 2015r.

JĘZYK ANGIELSKI:

grupa II: sierpień-listopad 2014r.

grupa III: wrzesień-grudzień 2014r.

grupa IV: styczeń-kwiecień 2015r.

grupa V: luty-maj 2015r.

grupa VI: luty-maj 2015r.

grupa VII: marzec-czerwiec 2015r.

 

Informacje organizacyjne:

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu i/lub w weekendy po 4 godz. dziennie.

Miejsce szkoleń: Lublin lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w przypadku skompletowania grupy

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.szkoleniamasters.pl à zakładka PROJEKTY EFS

 

MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu

20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90

tel. 81 533-31-39,  81 534-13-01

fax. 81 532-50-62

biuro@masterscsb.com.pl

www.szkoleniamasters.pl