Prośba o pomoc

Poniżej publikujemy apel od Pani Barbary:

Wychowuję sama dwoje dzieci (chłopcy).

Starszy syn Łukasz lat 9 urodził się z wadą nerek z powodu, której ma zmniejszoną odporność organizmu, co skutkuje częstymi przewlekłymi chorobami.

Młodszy syn Grzegorz lat 7 cierpi na jelitowy stan zapalny i ADHD.

Ja choruję na dyskopatię szyjną, mam też torbiel  podpajęczynuwkowy

.

Stan zdrowia syna jak i mój zmusza nas abyśmy 2 razy w miesiącu jeździli do lekarzy, którzy zajmują się leczeniem moim i mojego syna .

Niestety duże  koszty jak i odległość jaką musimy pokonać są dla nas bardzo uciążliwe.

 

Fundacja EFRON popiera starania Pani Barbary Szymańskiej w poczynaniach mających na celu pozyskanie środków na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego syna Grzegorza oraz starania w nabyciu lokalu mieszkalnego w Lublinie.

 

Telefon kontaktowy do Pani Barbary Szymańskiej (matki): 508 373 402. Inne dane kontaktowe posiada fundacja. 

Grzegorz Szymański
Łukasz Szymański
 Grzegorz Szymański  Łukasz Szymański

Otrzymane środki finansowe od sponsorów przeznaczyć chcę na cele mieszkaniowe. Obecnie zamieszkujemy „kątem” u moich rodziców, gdzie dzieci mają złe warunki do rehabilitacji i nauki. W tej sprawie można się również kontaktować z Panem Wiesławem Olechowskim, tel. 506 146 874