społeczna rada lublin

Kończy się kadencja Społecznej Rady w lubelskim Ratuszu

Dobiega końca II kadencja Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin. Podczas jej trwania, w okresie 2007-2011 odbyło się wiele spotkań, zarówno we wspólnym gronie, jak i z przedstawicielami lubelskich władz oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Członkami Rady są osoby związane z lokalnym środowiskiem ON, a także reprezentanci Urzędu Miasta Lublin. Podczas prac udało się zaopiniować szereg miejskich inicjatyw, które przyczyniły się do polepszenia życia ON funkcjonujących w naszym mieście. Rada, podobnie jak w ubiegłych latach, była głównym organizatorem spotkania w związku z wręczaniem nagrody Medalu Prezydenta. Wśród ustępujących członków Społecznej Rady jest nasz kolega Adam Radziikowski. Tak jak wskazuje nazwa Rady, spotkania w Ratuszu odbywały „społecznie” – bez pobierania przez jej uczestników jakichkolwiek wynagrodzeń.

Miło nam oznajmić, że na członka kolejnej kadencji Społecznej Rady zgłosiliśmy Wiesława Olechowskiego, członka Zarządu oraz fundatora Fundacji EFRON. Trzymamy kciuki za to, aby nasz kandydat zyskał uznanie wśród władz lubelskiego Urzędu Miasta i tym samym otrzymał nominację na członka Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.