PFRON

„Aktywny samorząd” – nowe programy PFRON na rok 2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na swojej stronie przedstawia pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Jest to podobny program do tych, które były realizowane dotychczas (ostatnio z marnym efektem) bezpośrednio przez Fundusz. Tym razem pomoc osobom niepełnosprawnym ma nieść samorząd reprezentowany poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Co ciekawe, PCPR-y nie są objęte obowiązkiem zawierania umów z PFRON na pozyskanie środków…Tak więc sytuacja może być taka, że niektóre samorządy w ogóle nie będą brały udziału w programie i tym samym niepełnosprawni z danego obszaru nie dostaną pieniędzy np. na zakupienie sprzętu komputerowego czy zrobienie prawa jazdy.

 

 

Poniżej, za oficjalną stroną PFRON, prezentuję obszary wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

  1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
  6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W większości przypadków pomoc dotyczy osób niepełnosprawnych o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Na uwagę zasługują nowe obszary, które znalazły się na liście (zaznaczyłem je pogrubieniem).

Jak zauważyliście, program „Student” jest realizowany jak dotychczas przez PFRON, a to prawdopodobnie dlatego, żeby dać osobom niepełnosprawnym równy dostęp do szkolnictwa wyższego. Gdyby było inaczej, czyli w ramach „Aktywnego samorządu” i któryś z PCPR nie zawarłby umowy z funduszem to wtedy byłby młyn… a tak to jest wszystko w porządku (na pozór).

Mam nadzieję, że tak fundamentalne zmiany w dysponowaniu środków przez PFRON wyjdą nam wszystkim na dobre. Nie ukrywam, że jestem co do tego bardzo sceptyczny. Zachęcam wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne do pytania w ich PCPR-ach czy aby takie umowy z funduszem podpisały. Jeśli nie to bye, bye z możliwością dofinansowania:( Wychodzi na to, że w Polsce znowu będą równi i równiejsi…

więcej szczegółów na stronie PFRON