Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych a także do osób powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, bezrobotnych ( zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP).

W ramach projektu oferujemy:

1.  Indywidualne Doradztwo Zawodowe,

2.  Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (jedno do wyboru):

  • Monter sieci komputerowych” – w wymiarze 90 godzin, przewidziany okres realizacji lipiec  – sierpień, dla 10 osób, z wykształceniem min. ponadgimnazjalnym,
  • „Pracownik finansowo – księgowy z obsługą programu Symfonia” – w wymiarze                      90 godzin, przewidziany okres realizacji lipiec – sierpień, dla 20 osób, z wykształceniem min. ponadgimnazjalnym,
  • „Opiekun/ka osób starszych” – w wymiarze 60 godzin, przewidywany okres realizacji grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dla 10 osób, min. ponadgimnazjalnym,
  • „ Ekologiczny pracownik porządkowy” – w wymiarze 80 godzin, przewidywany okres realizacji grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dla 20 osób – min. ponadgimnazjalnym,

 3. Indywidualne zajęcia z coachingu,

4. Płatne 3 miesięczne staże zawodowe,

5. Zwrot kosztów dojazdu, catering, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,

 

Więcej informacji :

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich:
20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7

 tel./fax: (+48) 81 532 14 25;

email: biuro@fim.org.pl;

www.fim.org.pl/rynekpracy

 

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.