Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Podwyżka rent i emerytur

Od 1 marca osoby pobierające rentę lub emeryturę otrzymają kilkadziesiąt złotych więcej. Świadczenia wzrosną o 4,62 proc.

Aby otrzymać wyższą rentę lub emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków – organy rentowe podwyższają świadczenia z urzędu. Im wyższe świadczenie przysługuje, tym większa podwyżka się należy.

Jeśli przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS wynosiła 1205,91 zł (w grudniu 2009), to od marca wzrośnie do 1261,62 zł, a renta rodzinna odpowiednio z 1407,68 zł do 1472,71 zł. Jeśli przeciętna emerytura z ZUS wynosiła 1618,70 zł (w grudniu 2009 r.), to od marca wyniesie 1693,48 zł.

Waloryzacja dotyczy emerytur, rent, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i dodatków do nich, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych oraz innych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Tegoroczna waloryzacja obejmie 9,5 mln świadczeniobiorców.