Herb Lublina

Coroczne spotkanie środowiska osób niepełnosprawnych w lubelskim Ratuszu

Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski oraz Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin będą organizatorami corocznego spotkania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz, które odbędzie się 26 marca 2010 roku w godzinach: 1100 -1500 w sali posiedzeń Rady Miasta Lublin w Ratuszu, Plac Władysława Łokietka 1

 

Spotkanie będzie także okazją do wymiany poglądów i dyskusji o problemach nurtujących lubelskie środowisko osób niepełnosprawnych, by dało możliwość wyrażenia opinii na temat planowanych zmian w obowiązujących przepisach i stanowiło głos na temat ogólnej sytuacji osób niepełnosprawnych.

O zabranie głosu w trakcie spotkania poproszono:

 

  • Stanisława Gogacza – Senatora RP,
  • Posłów na Sejm RP,
  • Jarosława Dudę – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Genowefę Tokarską – Wojewodę Lubelskiego,
  • Krzysztofa Grabczuka – Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • Piotra Kowalczyka – Przewodniczącego Rady Miasta Lublin,
  • Wojciecha Skibę – Prezesa Zarządu PFRON,
  • Antoniego Piechnika – Dyrektora Oddziału PFRON w Lublinie.

 

Miło nam poinformować, że osoby szczególnie zasłużone działalnością na rzecz społeczności niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta uhonorowane zostaną Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz dwoma wyróżnieniami.