Praktyki w Fundacji

Zapraszamy zainteresowane osoby do odbycia praktyk w Naszej Fundacji z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, .

Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z Wiesławem Olechowskim (kontakty w zakładce „Skład Zarządu”)