Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Podwyżka rent i emerytur

Od 1 marca osoby pobierające rentę lub emeryturę otrzymają kilkadziesiąt złotych więcej. Świadczenia wzrosną o 4,62 proc.

Aby otrzymać wyższą rentę lub emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków – organy rentowe podwyższają świadczenia z urzędu. Im wyższe świadczenie przysługuje, tym większa podwyżka się należy.

Jeśli przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS wynosiła 1205,91 zł (w grudniu 2009), to od marca wzrośnie do 1261,62 zł, a renta rodzinna odpowiednio z 1407,68 zł do 1472,71 zł. Jeśli przeciętna emerytura z ZUS wynosiła 1618,70 zł (w grudniu 2009 r.), to od marca wyniesie 1693,48 zł.

Waloryzacja dotyczy emerytur, rent, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i dodatków do nich, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych oraz innych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Tegoroczna waloryzacja obejmie 9,5 mln świadczeniobiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.