społeczna rada lublin

„MEDAL PREZYDENTA” – edycja 2010

Prezydent Miasta Lublin dr inż. Adam Wasilewski

zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „MEDAL PREZYDENTA” otwartego dla wszystkich, których osiągnięcia lub realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina są warte szerokiej popularyzacji.

 

Honorowym ”MEDALEM PREZYDENTA” i dwoma wyróżnieniami odznaczeni zostaną:
• Osoby niepełnosprawne za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe itp.,
• Wolontariusze,
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych,
• Przedstawiciele instytucji i urzędów,
• Pracodawcy.

Kandydatów mogą zgłaszać: osoby fizyczne, organizacje i instytucje działające na terenie miasta Lublina. Jeden podmiot może zgłosić do trzech kandydatów. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, dane instytucji/osoby i czytelny podpis zgłaszającej kandydata oraz uzasadnienie. Uzasadnienie nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4 dla każdego kandydata.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs”, na adres:

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin,
Biuro ds. Osób niepełnosprawnych,
ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin
– listem zwykłym, poleconym, faxem na numer: 81 466 20 67, e-mailem: ion@lublin.eu lub osobiście w godzinach pracy Biura (7.30-14.30).

Termin nadsyłania zgłoszeń do nagród za działalność w 2009 roku upływa 19 lutego 2010 roku (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.