Kontakt

Adres do korespondencji:
 

Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych EFRON

20-314 Lublin
ul. Przyjaźni 32/2

 

Konto fundacji:
Bank Ochrony Środowiska, nr rach.: 50 1540 1144 2114 9096 6035 0001
serdecznie dziękujemy za każda wpłatę


Dane fundacji

NIP: 946-244-83-08, REGON: 060010718, KRS: 0000227265

Dane KRS: EUROPEJSKA FUNDACJA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EFRON

Kontakt z członkami Zarządu Fundacji

Zapraszamy również do kontaktu mailowego na adres:
efron@efron.pl